O spoločnosti

Noran s.r.o. - stavebná spoločnosť s bohatými skúsenosťami, osobitým prístupom a širokým záberom pôsobnosti.

Naša spoločnosť sa zameriava na stavebnú a obchodnú činnosť, realizáciu bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych a ekologických stavieb. Naším cieľom je udržanie dobrého mena, odborného rastu, a najmä spokojnosť každého nášho zákazníka.

Vysoký dôraz kladieme na:

  • detailnú prípravu stavby
  • trvalo konštruktívnu komunikáciu so všetkými subjektmi v rámci realizácie diela
  • poskytovanie klientom ucelený komplex služieb súvisiacich s požadovanou výstavbou
  • profesionálny prístup spoločnosti k požiadavkám investorov
  • udržiavanie korektných a priateľských vzťahov do budúcnosti

Pre skvalitnenie stavebného procesu počas výstavby firma využíva najmodernejšie technológie a progresívne materiály s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu realizovaných prác v súlade s STN a EN.