Inžinierske stavby

 • Competence Centre Schindler Dunajská Steda: areálová kanalizácia dažďová, splašková, areálový vodovod a požiarny vodovod, komunikácie a spevnené plochy cca 20 000m2
 • Lagermax odstavná a prekládková plocha Bratislava, Vajnory: pokládka betónbovej dlažby cca 16 000m2
 • Polyvlies, Výroba netkaných textílií Sereď : zemné práce, komunikácie, realizácia podlahovej dosky
 • Dunajská Riviéra Hamuliakovo : realizácia chodníkov v oblasti výstavby rodinných domov (1500m2)
 • Tesco Ivanka pri Dunaji - oprava asfaltovej komunikácie, Vajnorská ul., Ivanka pri Dunaj
 • Zóna Kukučínová - realizácia inžinierskych sietí, pripojenia plynu, vody, kanalizácie a verejného osvetlenia, výstavba komunikácie, parkovísk a chodníkov
 • Obytná zóna Senec - výstavba komunikácie a chodníkov
 • Obchodné centrum Kaufland Bratislava - Dúbravka: spevnené plochy, pokládka zámkovej dlažby POLYFUNKČNÝ KOMPLEX SILVANIUM II - Parkoviská a komunikácie: realizácia spevnených plôch - komplet
 • Rozšírenie komuníkacie v obci Chorvátsky Grob
 • Dočasná odstavná plocha Kaufland Levice: príprava územia, zemné práce, podkladové vrstvy komunikácie, doplnenie odvodnenia parkoviska, pokládka asfaltovej zmesy, sadové úpravy, realizácia reklamného pylónu
 • Rekonštrukcia a modernizácia ciest Veľký Krtíš