Bytový dom – Chorvátsky Grob

Začiatok výstavby: 10/2022
Koniec výstavby: v realizácii
 
  • Realizácia kompletnej inžinierskej vybavenosti novej lokality a komunikácie pre Športovu ulicu
  • Bytový dom
  • 3 poschodové trojdomy do fázy holodomu
  • tlaková splašková kanalizácia
  • vodovod
  • prípojky NN, VO

Fotogaléria k projektu