Služby

trojuholnik

Občianska a bytová výstavba

 • administratívne a obytné budovy
 • polyfunkčné objekty
 • obchodné centrá
 • rekonštrukcie objektov

Priemyselné stavby

 • výrobné, skladové a expedičné haly
 • stavebné práce pri rekonštrukciách a dostavbách priemyselných stavieb

Inžinierske stavby

 • vodovody, kanalizácie
 • spevnené plochy
 • parkoviská, komunikácie

Ekologické stavby

 • vodné nádrže a prečerpávacie stanice
 • čistiarne odpadových vôd
 • biodergadačné plochy

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline