Zóna Kukučínova – Čierna Voda

Začiatok výstavby: 10/2015
Koniec výstavby: 6/2016
 
  • Príprava infraštruktúry obytnej zóny
  • Realizácia inžinierskych sietí
  • Prípojky vody, elektro, kanalizácie, verejné osvetlenie, Swan
  • Výstavba komunikácií, parkovísk a chodníkov

Fotogaléria k projektu