Zrealizované stavby

trojuholnik

Dostavba vinárstva Šintavan-Šintava

Jedná sa o prístavbu novej dvojpodlažnej budovy vrátane inžinierskych sietí a nových spevnených pôch na manipuláciu s hroznom počas výroby vína a vybudovanie nových prístupových komunikácií k novému objektu.

Navrhnuté nové priestory plynule nadväzujú na jestvujúcu pivnicu aj jestvujúcu predajňu vína s degustačnou miestnosťou. Výstavbou sa vytvoril jednoliaty celok, ktorý vyriešil komplexne daný zámer od príjmu suroviny, cez výrobu a uskladnenie, až po expedíciu, včítane manipulácie s odpadmi.

LC Raková - Chropov

Realizácia oporného múru vrátanie kompletného odvodnenia ohrozenej časti územia. Výmena podložia a realizácia terénnych úprav

Servis nákladných vozidiel - premiestnenie ramenového žeriavu

Naša spoločnosť zrealizovala demontáž ramenového žeriavu v servise nákladných vozidiel v Senci a zabezpečili jeho prevoz na prevádzku v Poprade, kde sme v časovom predstihu zrealizovali nový základ, osadili, namontovali ramenový žeriav a pripravili na spustenie do prevádzky pre potreby autoservisu.

Rímskokatolícky kostol Zálesie

 Predmetom realizácie bola dostavba rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice v obci Zálesie.  Budova bude poskytovať priestory pre liturgické a pastoračné účely. Max. kapacita lode kostola je 250 osôb. Pastoračné centrum je dimenzované pre 40 osôb. V zázemí sú v náväznosti na sakristiu a pastoračné centrum umiestnené hygienické zariadenia a kuchynka. Projekt navrhuje na parcele kompaktný solitérny objekt. Svojimi proporciami a zaobleným tvarom vhodne dopĺňa okolitú zástavbu bytových a rodinných domov ako aj existujúci parčík.

Naša spoločnosť prevzala objekt vo fáze nedokončenej hrubej stavby a zrealizovala všetky práce a dodávky až do fázy kolaudácie a slávnostného otvorenia.

Rozšírenie predajne H&M v OC AVION

Rozšírenie obchodnej jednotky H&M v nákupnom centre AVION v Bratislave.Jedná sa o rozšírenie existujúceho obchodu na prízemí o ďalších cca  850m2 na 2.NP. Z tohto dôvodu bolo nutné vybudovať nové vertikálne jadro (schodisko a výťah),
ktoré prepojili odbytové plochy na 1. a 2.NP. V železobetónovom strope nad prízemím sa vyrezal otvor približne 6,5 x 4,9 m a v strope nad
suterénom 2,25 x 2,21m. V tomto priestore sa zrealizovalo nové komunikačné jadro – osobný panoramatický výťah a trojramenné chodisko. Nosné konštrukcie výťahovej šachty, schodiska i podopretia stropu na prízemí okolo vyrezaného otvoru boli oceľové z alcovaných HEB profilov a z hrubostenných štvorcových rúr.  Zábradlie okolo schodiskového otvoru a schodiskových ramien bolo realizované celosklenené z bezpečnostného dvojvrstvového lepeného kaleného skla.

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline