Zrealizované stavby

trojuholnik

Výstavba apartmánového Domu Králiky - Radvaň

12/2022 - 06/2022

 • Kompletná výstavba 4 poschodového apartmánového domu na svahu v lyžiarskom stredisku Ski Králiky
 • Prípojky inžinierskych sietí do stavebnej fázy výstavby štandard

Rekonštrukcia čerpacej stanice SHELL a obnova spevnených plôch - Trnava

08/2021 - 09/2021

 • Kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice 

ČSPL SHELL rozšírenie výdaja - Dubnica nad Váhom

04/2021 - 01/2022

 • Realizácia rozšírenia ČSPL
 • Príprava územia
 • všetky prípojky IS
 • Oceľovy prístrešok nad výdajnými stojanmi s úložiskom pohonných látok
 • Miestna komunikácia a spevnené plochy
 • Sadové úpravy

Prístavba skladu k existujúcemu objektu práčovne - Bratislava

09/2019 - 01/2020

 • Výstavba haly napojenej na existujúci objekt

IBV Zoborske Lúčky - Rodinný dvojdom s garážou

5/2019/ - 12/2019

 • Výstavba Rodinného dvojdomu s garážou na kľúč 

Úprava miestných komunikácií v ZOO Bratislava

03/2019 - 06/2019

 • Realizácia oporného gabionového múru
 • Vsakovací system
 • Odvodnenie komunikácie do vsakovacieho systému

Slnečnice zóna Mesto B1, B2 - Bratislava

02/2019 - 12/2019

 • TD - komunikácia a vnutrobloky

Obnova spevnených plôch ČSPHM SHELL - Lučenec

11/2018 - 03/2019

 • Obnova spevnených plôch

IBV Zoborske Lúčky - II Etapa - 15 rodinných dvojdomov

07/2019 - 08/2019

 • Výstavba 15 Rodinných dvojdomov na kluč do fázy holodomu

IBV Zoborske Lúčky - I Etapa - 16 radových domov

06/2018 - 05/2019

 • Výstavba 16 radových domov na kluč do fázy holodomu

IBV Pažiť II - Pozemné komunikacie a inžinierské siete

05/2018 - 11/2018

 • Realizácia kompletnej inžinierskej vybavenosti novej lokality Špačince - Pozemné komunikácie
 • Vodovod
 • Splášková kanalizacia
 • Dažďová kanalizácia
 • Káblové pripojky
 • Verejne osvetlenie
 • Plynovod

14 RD Bungalovový rodinný dom - Špačince

04/2018 - 02/2019

 • Výstavba 14 Bungalovových domov na kluč do fázy holodomu

Odstavné plochy Promosys - Bratislava

12/2017 - 03/2018

 • Realizacia odstavných plôch
 • Daždová kanalizácia

Polyfunkčný obytný súbor Activity park - Dúbravčice

12/2017 - 03/2018

 • Spevnené plochy
 • Oplotenie
 • Herné prvky
 • Prístrešok

BD Harmónia - Nitra

11/2017 - 02/2018

 • komunikácie a spevnené plochy

ČSPL SHELL Rožňavská - Bratislava

10/2017 - 12/2017

 • Obnova spevnených plôch

Promenade - Trenčín

07/2017 - 09/2017

 • Spevnené plochy
 • Chodníky
 • Strojisko

Apartmánový dom, Majakavského ulica - Bratislava

06/2017 - 07/2017

 • Zhotovenie diela -objekt SO11 Komunikácie
 • Dodávka a montáž palisádových prefabrikantov
 • Zmena dopravného značenia
 • Realizácia okapového chodníka
 • Oprava ciest a chodníka po ul. Budkovu

Areál Istrochem - Bratislava

06/2017 - 07/2017

 • Projektová dokumentácia
 • Inžiniering
 • Zabezpecenie vodovodneho potrubia
 • Oprava vsakovacích boxov
 • Oprava spevnených plôch
 • Oprava daždovej kanalizácie

Dostavba vinárstva Šintavan - Šintava

5/2017 - 12/2017

 • Realizácia výrobno skladovej budovy
 • Realizácia spevnených plôch
 • Úprava vonkajších rozvodov
 • Areálová  kanalizácia
 • Areálový vodovod

 • Prístavba novej dvojpodlažnej budovy vrátane inžinierskych sietí a nových spevnených pôch na manipuláciu s hroznom počas výroby vína
 • Vybudovanie nových prístupových komunikácií k novému objektu

Navrhnuté nové priestory plynule nadväzujú na existujúcu pivnicu a predajňu vína s degustačnou miestnosťou. Výstavbou sa vytvoril jednotný celok, ktorý vyriešil komplexne daný zámer od príjmu suroviny, výrobu, uskladnenie, až po expedíciu.

Rekonštrukcia vonkajších plôch Kaufland - Humenné

02/2017 - 02/2017

 •  Výmena zámkovej dlažby pred vstupom
 • Realizácia nerezových zábran
 • Zhotovenie zakladových pätiek pre reklamné pylóny
 • Vytýčenie  inžinierských sieti
 • Demontáž existujúceho reklamného zariadenia
 • Základ pod reklamné zariadenia

Rekonštrukcia kameninového potrubia ul. Polianky - Dúbravka

01/2017 - 04/2017

 • Realizácia opravy potrubia z kameniny 

Splášková a dažďová kanalizácia, vodovod, zavlažovanie, plynovod - Chorvátsky Grob

12/2016 - 12/2017

 • Realizácia prípojok kanalizácia, voda, plyn a zavlažovanie   

Detské ihrisko, terénne úpravy - Chorvátsky Grob

12/2016 - 04/2017

 • Realizácie detských ihrisk
 • Modelácia terénu
 • Hrubé terénne úpravy
 • Sadové úpravy

Avion rozšírenie komunikácie - Bratislava

12/2016 - 12/2016

 • Realizácia rozšírenia komunikácie
 • Rekonštrukcia oplotenia

Chodníky Hviezdoslavov - Hlavná ulica

12/2016 - 12/2016

 • Realizácia chodníka zo zámkovej dlažby

Rekonštrukcia ČOV - Čierna voda

12/2016- -03/2017

 • Výmena nerezových hrablíc pre prečerpávaciu stanicu splaškovej kanalizácie

Chorvátsky grob - Čierna voda

11/2016 - 12/2016

 • Kuchyňa
 • Jedáleň
 • Materská škola

Rekonštrukcia havaríjneho stavu dažďovej kanalizácie Pražská ulica

11/2016 - 11/2016

 • Odstránenie havaríjneho stav

Cyklochodník - Chorvatský Grob

09/2016 - 09/2016

 • Realizácia cyklochodníka 

Panónska cesta 47 - Bratislava

08/2016 - 08/2016

 • Oprava cesty 

Rekonštrukcia vonkajších komunikácií a parkovísk - Dunajská Streda

07/2016 - 08/2016

 • Realizácia rekonštrukcie komunikácií
 • Frézovanie asfaltových komunikácií
 • Pokládka novej obrusnej vrstvy asfaltu
 • Oprava ostrovčekov
 • Trvalé dopravné značenie
 • Výmena zámkovej dlažby pred vstupom
 • Realizácia nerezových zábran
 • Zhotovenie základových pätiek pre reklamné pylóny

Komunikácie Staromeská Office a Veterná ulica - Bratislava

05/2016 - 06/2017

 • Realizácia spevnených plôch

ČOV Lozorno

05/2016 - 06/2016

 • Zemné, betonárske a železiarské práce

IEE Teslab - Veľká Ida

04/2016 - 06/2016

 • Vstavok na testovanie senzorov pre automobilový priemysel

RD Nerudová - Bratislava

03/2016 - 08/2017

 • Novostavba rodinného domu

Úpravňa vody Pajštúnska Vyvieračka časť - Borinka

03/2016-12/2017

 • Stavba na kľúč 

Komunikácie a úpravy pre novostavbu Karosárne Volkswagen - Bratislava

11/2015 - 05/2016

 • Realizácia spevnených plôch

Obytný komplex Nové Šuty - Bratislava Vajnory

11/2015 - 12/2015

 • Realizácia spevnených plôch na kľuč

RD Malacky

10/2015 - 06/2016

 • Stavba na kľúč

Zóna Kukučínová - Čierna Voda

10/2015 - 06/2016

 • Príprava infraštruktúry obytnej zóny
 • Realizácia inžinierskych sietí
 • Prípojky vody, elektro, kanalizácie, verejné osvetlenie, Swan
 • Výstavba komunikácií, parkovísk a chodníkov

Kanalizácia obce - Kútniky

10/2015 - 12/2015

 • Realizácia kanalizácie obce

Rekonštrukcia sídla Dekonta Slovensko s.r.o.

10/2015 - 04/2016

 • Rekonštrukcia interiéru (výmena okien, opravy priečok a sadrokartónových podhľadov)
 • Rekonštrukcia spevnených plôch exteriéru
 • Oprava areálovej dažďovej kanalizácie

LC Raková - Chropov

10/2015 - 2/2016

 • Realizácia oporného múru vrátanie kompletného odvodnenia ohrozenej časti územia
 • Výmena podložia a realizácia terénnych úprav

Materská Škola Kaméliová - Bratislava

09/2015 - 09/2015

 • Realizácia spevnených plôch na kľuč, vrátane oceľových zábradlí

Obchodné Centrum Predajňa B,C - Veľký Krtíš

08/2015 - 11/2015

 • Realizácia podložia pre haly
 • Realizácia spevnených plôch na kľuč

Modernizácia mostného objektu Babina Dobrá Niva

07/2015 - 07/2015

 • Búracie práce
 • Monolitické konštrukcie

Autoumyváreň SPLASH Bratislava

07/2015 - 10/2015

 • Realizácia inžinierských sieti ( prípojky a arealové siete - voda kanál, plyn, elektro)
 • Realizácia podlahového kúrenia
 • Dopájanie umývacích boxov

Rozšírenie predajne H&M v OC AVION

5/2015 - 10/2015

 • Rozšírenie obchodnej jednotky H&M v nákupnom centre AVION v Bratislave.
 • Rozšírenie existujúceho obchodu na prízemí o ďalších cca  850m2 na 2.NP. Z tohto dôvodu bolo nutné vybudovať nové vertikálne jadro (schodisko a výťah), ktoré prepojili odbytové plochy na 1. a 2.NP. V železobetónovom strope nad prízemím sa vyrezal otvor približne 6,5 x 4,9 m a v strope nad suterénom 2,25 x 2,21m. V tomto priestore sa zrealizovalo nové komunikačné jadro – osobný panoramatický výťah a trojramenné chodisko. Nosné konštrukcie výťahovej šachty, schodiska i podopretia stropu na prízemí okolo vyrezaného otvoru boli oceľové z alcovaných HEB profilov a z hrubostenných štvorcových rúr.  Zábradlie okolo schodiskového otvoru a schodiskových ramien bolo realizované celosklenené z bezpečnostného dvojvrstvového lepeného kaleného skla.

Realizácia Rodinného domu na kľúč

05/2015 - 12/2015

 • Stavba na kľúč 

Rekonštrukcia a modernizácia ciest - Veľký Krtíš

05/2015 - 08/2015

 • Rekonštrukcia 3 mostných objektov
 • Realizácia 37 cestných priepustov
 • Rekonštrukcie odvodnenia komunikácií
 • Realizácia cestných zvodidiel 670m
 • Realizácia monolitických nosných konštrukcií cestných a mostných telies

Dočasná odstavná plocha Kaufland - Levice

04/2015 - 05/2015

 • Príprava územia
 • Zemné práce
 • Podkladové vrstvy komunikácie
 • Doplnenie odvodnenia parkoviska
 • Pokládka asfaltovej zmesy
 • Sadové úpravy
 • Realizácia reklamného pilónu

Obchodno-predvádzacie centrum - Podunájske Biskupice

03/2015 - 11/2015

 • Realizácia inžinierských sieti, prípojok a areálových sieti (voda, kanál, plyn, elektro)
 • Príprava územia
 • Búracie práce
 • Zakladanie
 • Pancierová podlaha
 • Spevnené plochy

Rozšírenie komunikácie - Chorvátsky Grob

03/2015 - 03/2015

Udržba areálu TSR - Bratsilava

03/2015 - 03/2015

 • Dodávka a montáž samonostnej oceľovej posuvnej brány

Rekonštrukcia zdravotechniky a vykurovania - Sídlo Dekonta Slovensko

02/2015 - 03/2015

 • Rekonštrukcia zdravotechniky a vykurovania

Stavebné práce Dom nábytku Albero

01/2015 - 02/2015

 • Sadrokartonárske práce

Údržba administratívnej budovy - Senec

01/2015 - 01/2015

 • Oprava malieb stien

Rekonštrukcia vstupnej chodby v Restauracii Hepaj - Šaľa

01/2015 - 01/2015

Polyfunkčný komplex SILVANIUM II - Parkoviská a komunikácie

11/2014 - 04/2015

 • Realizácia spevnených plôch - komplet

Obchodné centrum Kaufland- Bratislava Dúbravka

10/2014 - 1/2015

 • Spevnené plochy
 • Pokládka zámkovej dlažby

Rímskokatolícky kostol - Zálesie

 Predmetom realizácie bola dostavba rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice v obci Zálesie.  Budova bude poskytovať priestory pre liturgické a pastoračné účely. Max. kapacita lode kostola je 250 osôb. Pastoračné centrum je dimenzované pre 40 osôb. V zázemí sú v náväznosti na sakristiu a pastoračné centrum umiestnené hygienické zariadenia a kuchynka. Projekt navrhuje na parcele kompaktný solitérny objekt. Svojimi proporciami a zaobleným tvarom vhodne dopĺňa okolitú zástavbu bytových a rodinných domov ako aj existujúci parčík.

Naša spoločnosť prevzala objekt vo fáze nedokončenej hrubej stavby a zrealizovala všetky práce a dodávky až do fázy kolaudácie a slávnostného otvorenia.

Servis nákladných vozidiel - premiestnenie ramenového žeriavu

Naša spoločnosť zrealizovala demontáž ramenového žeriavu v servise nákladných vozidiel v Senci a zabezpečili jeho prevoz na prevádzku v Poprade, kde sme v časovom predstihu zrealizovali nový základ, osadili, namontovali ramenový žeriav a pripravili na spustenie do prevádzky pre potreby autoservisu.

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline