Referencie

trojuholnik

Realizované stavby:

 • Oplotenie rodinného domu Rusovce: železobetónový oporný múr, 70bm betónového oplotenia výšky do 2m
 • Competence Centre Schindler Dunajská Steda: areálová kanalizácia dažďová, splašková, areálový vodovod a požiarny vodovod, komunikácie a spevnené plochy cca 20 000m2
 • Lagermax odstavná a prekládková plocha Bratislava, Vajnory: pokládka betónbovej dlažby cca 16 000m2
 • Polyvlies, Výroba netkaných textílií Sereď : zemné práce, komunikácie, realizácia podlahovej dosky
 • Rekonštrukcia fasády rodinného domu, Bratislava - kompletná rekonštrukcia fasády, výmena strechy (krov), oprava spevnených plôch
 • Rímsko-katolícky kostol, Chorvátsky Grob časť Čierna Voda: monolitická žb veža kostola (výška 15m), komunikácie a spevnené plochy, zemné práce, práce PSV
 • Dunajská Riviéra Hamuliakovo : realizácia chodníkov v oblasti výstavby rodinných domov (1500m2)
 • Servisná hala Poprad: dodávka a montáž deliacich priečok vrátane oceľových konštrukcií, cca 400m
 • Polyfunkčný objekt DOMINO, Bratislava,Petržalka - zemné práce, HTÚ, príprava územia
 • Rekonštrukcia wellnes rod.domu - rekonštrukcia bazénovej haly, oprava odvodnenia bazéna, PSV práce
 • Bazén rod.domu v Rusovciach - betonáž bazénu, stavebné úpravy okolo bazénu, chodníky
 • Tesco, Ivanka pri Dunaji - oprava asfaltovej komunikácie, Vajnorská ul., Ivanka pri Dunaji
 • Novostavba Devínska Nová Ves - realizácia novostavby sídlo spoločnosti Contis s.r.o
 • Premiestnenie ramenového žeriavu - demontáž, premiestnenie ramenového žeriavu v servise nákladných vozidiel vrátane realizácie základu
 • Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava Čuňovo - reailzácia búracích prác, zemných prác, chodníky 1500m2, oplotenie
 • Multifunkčný športový areál obce Zohor: Chodníky a spevnené plochy cca 2500m2, realizácia ľadovej plochy
 • Westend Quandrant Bratislava - realizácia chodníkov a parkovísk, pokládka zámkovej dlažby 3000m2
 • Oprava chodníkov Rača - realizácia bezbariérových prechodov, oprava chodníkov
 • Rekonštrukcia rodinnej vily v Nitrezbúranie časti existujúcej stavby a realizácia nadstavby a prístavby rodinnej vily.
 • Dostavba rímsko-katolíckeho kostola v Zálesí - PSV práce po ukončení hrubej stavby, spevnené plochy
 • Výstavba pozemkov RD Bernolákovo - realizácia kanalizácie, vodovodu , prípojok a komunikácie
 • Obchodno-prevádzkové centrum, Podunajské Biskupice - realizácia inžinierskych sietí a prípojok, zakladanie hál, komunikácie 2000m2
 • Rodinný dom Štvrtok na Ostrove - realizácia RD na kľúč vrátane prípojok a inžinierskych sietí
 • Rodinný dom Ivanka pri Dunaji - realizácia hrubej stavby
 • Obchodné centrum Veľký Krtíš - realizácia spevnených plôch a parkovísk (4000m2 asfaltových komunikácií a 1000m2 zámková dlažba)
 • Obytná zóna Chorvátsky Grob - realizácia inžinierskych sietí, prípojok a prístupovej komunikácie pre výstavbu rodinných domov
 • Sanácia lesnej cesty v k.ú. RAKOVÁ - realizácia oporných múrov cca 100m, realizácia odvodnenia, výstavba novej komunikácie
 • Novostavba Rodinného domu Bratislava, Nerudova ul. - realizácia rodinného domu v existujúcej zástavbe s podchytením susedného objektu, výstavby samostatného bazénu s technologickou miestnosťou.
 • Zóna Kukučínova - Čierna Voda - výstavba inžinierskych sietí, prípojok elektro, vody, plynu, kanalizácie, výstavba komunikácie vrátane chodníkov, parkoviska a verejného osvetlenia.
 • Horák zbytkového plynu - areál ČOV Vrakuňa a Senica - výstavba základov pre potrubné rozvody a horák zbytkového plynu.
 • IEE Teslab Veľká Ida - Výstavba testovacieho laboratória (550m2) v rámci haly TESLAB IEE na skúšanie senzorov pre automobilový priemysel 
 • Čistička odpadových vôd - Lozorno - výstavba novej čistiarne odpadových vôd pre priemyselný areál
 • Dostavba Vinárstva - Agrofarma Šintava - výstavba prevádzky na spracovanie hrozna a výrobu vína
 • Obytná zóna Rovinka - realizácia inžinierskych sietí, prípojok a prístupovej komunikácie pre výstavbu rodinných domov

Stavby v realizácii:

V súčasnosti realizujeme nasledovné projekty:

 • Rekonštrukcia čerpacej stanice SHELL a obnova spevnených plôch Martin - kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice 
 • Výstavba apartmánového Domu Králiky - kompletná výstavba 4 poschodového apartmánového domu na svahu v lyžiarskom stredisku Ski Králiky, vrátane prípojok inžinierskych sietí
 • Rekonštrukcia čerpacej stanice SHELL a obnova spevnených plôch Levice - kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice 
 • Sanácia EZ odkaliska  Rudných baní Pezinok - realizácia sanacií 6 odkalísk Rudných baní s výrubom a opätovnou výstavbou stromov, realizáciou lesných ciest k daným odkaliskám, zhotovenie retenčných nádrží
 • Prístavba testovacieho laboratória a skladu Lozorno - kompletná výstavba oceľovej haly, vrátane inžinierských sietí
 • Rekonštrukcia čerpacej stanice SHELL a obnova spevnených plôch Trnava  - kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice 
 • Bytové domy Chorvátsky Grob - realizácia kompletnej inžinierskej vybavenosti novej lokality
 • Novostavba polyfunkčného objektu - Rezidencia Kyjevská Levice

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline