Priemyselné stavby

trojuholnik

Polyvlies Sereď - realizácia obvodových prefabrikovaných nosníkov výrobnej haly, realizácia priemyselnej podlahy cca 2000m2 a spevnených plôch

Obchodno-prevádzkové centrum - realizácia základania, priemyselnej podlahy skladovacej haly (cca2400m2) , realizácia inžinierskych sietí a spevnených plôch cca 3000m2

IEE Teslab Veľká Ida - realizácia vstavku v priemyselnej hale na výrobu čidiel pre automobilový priemysel (cca 650m2) vrátane všetkých inštalácií

Dostavba Vinárstva Šintavan Šintava - realizácia novej dvojpodlažnej budovy zo železobetónu na spracovanie hrozna a výrobu a balenie vína, vrátane výstavby napojenia na verejné inžinierske siete a realizácia spevnených plôch a prístupových komunikácií

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline