IBV Pažiť II - Pozemné komunikacie a inžinierské siete

trojuholnik

05/2018 - 11/2018

  • Realizácia kompletnej inžinierskej vybavenosti novej lokality Špačince - Pozemné komunikácie
  • Vodovod
  • Splášková kanalizacia
  • Dažďová kanalizácia
  • Káblové pripojky
  • Verejne osvetlenie
  • Plynovod

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline