Areál Istrochem - Bratislava

trojuholnik

06/2017 - 07/2017

  • Projektová dokumentácia
  • Inžiniering
  • Zabezpecenie vodovodneho potrubia
  • Oprava vsakovacích boxov
  • Oprava spevnených plôch
  • Oprava daždovej kanalizácie

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline