Rekonštrukcia ČOV - Čierna voda

trojuholnik

12/2016- -03/2017

  • Výmena nerezových hrablíc pre prečerpávaciu stanicu splaškovej kanalizácie

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline