Rekonštrukcia a modernizácia ciest - Veľký Krtíš

trojuholnik

05/2015 - 08/2015

  • Rekonštrukcia 3 mostných objektov
  • Realizácia 37 cestných priepustov
  • Rekonštrukcie odvodnenia komunikácií
  • Realizácia cestných zvodidiel 670m
  • Realizácia monolitických nosných konštrukcií cestných a mostných telies

Kde nás nájdete

underline

Napíšte nám

underline